ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 


Κοινωνική Ευθύνη

Η δέσμευση της εταιρίας AXAIKA ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ σχετικά με την κοινωνική ευθύνη ξεκινάει με την ίδρυση της. Η Ανθρωπιά και το Ήθος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πρωταρχικών αξιών της εταιρείας και εφαρμόζονται πιστά από το ξεκίνημά της έως και σήμερα. Η αίσθηση ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γίνεται πράξη με την ενεργή υποστήριξη σε οργανισμούς αφοσιωμένους στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην στήριξη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων και στην παροχή κοινωνικού και πολιτιστικού έργου. Αποτελεί πεποίθηση, η επιχειρηματική εξέλιξη να μεταφράζεται και σε κοινωνικό έργο και συνεισφορά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των συνανθρώπων μας, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Σημαντικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας και προτεραιότητα της AXAIKA ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον, το οικοσύστημα και τους πόρους του. Η φιλοσοφία αυτή γίνεται πράξη καθημερινά και πιστοποιείται με βάση το ISO14001:2004. Το εταιρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατική ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται φυσιολογικά κατά την παραγωγική διαδικασία. Οι δράσεις της ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνική προσφορά είναι δημόσια καταγεγραμμένες σε διεθνή οργανισμό τον SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης που υποστηρίζει το συντονισμό όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

© 2021 GLOBAL Συμβουλευτική A.E.. Ακαδημίας 24, 106 71, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε