Το Πρόγραμμα SAFEBAG

Αντικείμενο και Στόχοι

Κύριος στόχος του SafeBag είναι η ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων σάκων με αντιμικροβιακή δράση για τη συλλογή απορριμμάτων με μεγάλο μικροβιακό φορτίο, εν δυνάμει επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία που μπορούν να δημιουργήσουν εκτεταμένη εστία μόλυνσης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στα πλαίσια αυτού του έργου, θα εγκλεiστούν στο εσωτερικό των παραγόμενων σάκων ουσίες με ισχυρή αντιβιοτική και αντιμικροβιακή δράση, οι οποίες θα αποδεσμεύονται ελεγχόμενα από κατάλληλους αισθητήρες ανίχνευσης οξυγόνου και διoξειδίου του άνθρακα. Η σταδιακή αποδέσμευση των αντιμικροβιακών παραγόντων στο εσωτερικό της σακούλας θα διασφαλίζει την εξουδετέρωση των πιο κοινών μικροβίων που περιέχονται στα απορριπτόμενα λήμματα από δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας αλλά και την δημόσια διοίκηση και τους φορείς, αποτρέποντας την δημιουργία εστιών μόλυνσης και την εξάπλωση επιδημιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Ολοκληρωμένος σάκος
Ολοκληρωμένος σάκος
Αισθητήρας οξυγόνου
Αισθητήρας οξυγόνου
Λειτουργία αισθητήρα οξυγόνου
Λειτουργία αισθητήρα οξυγόνου
Διάγραμμα ροής παραγωγής έξυπνου σάκου
Διάγραμμα ροής παραγωγής έξυπνου σάκου
© 2021 GLOBAL Συμβουλευτική A.E.. Ακαδημίας 24, 106 71, Αθήνα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε